ŚLUBUJEMY !!!

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Elżbieta Pęcherz

Ślubuję uroczyście!!!

Będę starał się być dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.

Będę uczył się tego co piękne i mądre.

Będę kochał i czcił moją ojczyznę

I przyczynię się do jej rozwoju.

W dniu  16 października 2018 roku odbyło się pasowanie na ucznia połączone ze ślubowaniem  klasy pierwszej.

Prowadząca uroczystość uczennica klasy IV serdecznie powitała zebranych, w tym głównych bohaterów uroczystości. Przypomniała ,że być uczniem to wypełniać uczniowskie obowiązki , uczyć się pilnie , szanować innych, pomagać słabszym. Szkoła to trudne chwile, ale i wiele radości . Zapewniła, że starsi uczniowie będą im służyć pomocą , gdy szkolne życie okaże się trudne. Życzyła sukcesów w nauce oraz wzorowego zachowania .

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne a następnie zdali egzamin z patriotyzmu.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Dorota Hanas. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od rodziców, zaproszonych gości: Wójta Gminy Pątnów pana Jacka Olczyka oraz Rady Rodziców reprezentowanej przez panią Karolinę Mikołajczyk, młodszych  i starszych kolegów i koleżanek. Pasowani uczniowie życzyli  nauczycielom oraz współpracującym ze szkołą gościom wielu sukcesów w pracy na rzecz dzieci i podziękowali słodkim upominkiem. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

ZDJĘCIA

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 ŚLUBUJEMY !!!. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free