,,RODZINNY PĄTNÓW"

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Grażyna Garnczarek

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł.St. Reymonta w Pątnowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie.

W ramach realizacji klasowego programu wychowawczego na rok szkolny 2017/2018 w punkcie: ,,Rozwój duchowy i patriotyczny uczniów”,wychowawczyni klasy II Pani Grażyna Garnczarek, zorganizowała spotkanie autorskie z Panią mgr Elżbietą Kurbiel autorką książki pt. ,,Rodzinny Pątnów”.

 

 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I-III z wychowawcami, przedstawiciele rodziców uczniów klasy II oraz Panie dyrektor naszej szkoły.

Na początku Pani Ela w ujmujący sposób mówiła o historii naszej Ojczyzny z czasów zaborów, I i II wojny światowej podkreślając jak ważne było dla Polaków odzyskanie niepodległości w 1918r. Nawiązała przy tym do jubileuszu: STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918 – 2018.

Następnie powiedziała kilka zdań o sobie. Wspominała swoje dzieciństwo,podkreślając przywiązanie do rodzinnej miejscowości-Pątnowa, gdzie się urodziła, została ochrzczona i przyjęła I Komunię Świętą. W wieku 13 lat wyjechała do Częstochowy aby się kształcić. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim w kierunku filologii polskiej podjęła pracę nauczycielki w LO im .H. Sienkiewicza w Częstochowie. Po odejściu na emeryturę postanowiła napisać książkę, której pełny tytuł brzmi: ,,Rodzinny Pątnów z dziejów kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie”.

W dalszej części spotkania zapoznała uczniów z pochodzeniem słów: Ojczyzna, Pątnów, życiem św. Rocha, powstańczej pikiecie pod Kluskami w 1863r. , by w ekspresyjny sposób przejść do dialogu z dziećmi. Uczniowie z radością wypowiadali zdania:

Jest na mapie mała kropka

Ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz”

 

POLSKA – to taka kraina,

która się w sercu zaczyna”

 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali piękne, kolorowe folderki, w których znalazły się zdjęcia starego kościółka w Pątnowie z XV wieku, obraz św. Rocha, powstańczej pikiety, dworu szlacheckiego, mogiły powstańców między Dzietrznikami a Kluskami.

Każde wypowiedziane słowo, zdanie było dla słuchaczy niedoścignionym wzorem poprawnej polskiej mowy, a książka pt. ,,Rodzinny Pątnów”, stała się z pewnością inspiracją do poznawania historii naszej miejscowości i regionu.

W ramach podziękowania za wspaniałą lekcję historii i patriotyzmu, Daria Chłód z klasy II pięknie recytowała wiersz pt. ,,Ojczyzna nasza”, a Wiktoria Bąk, uczennica klasy V zaśpiewała piosenkę M. Grechuty pt. ,,Świecie nasz”. Jej wykonanie i interpretacja utworu zachwyciły wszystkich. Wzorowo swoje zadanie, pomocy Pani Eli w czasie całego spotkania, wykonał harcerz Kacper Wojtyra, uczeń klasy V.

Na zakończenie spotkania uczniowie klasy II wręczyli kwiaty i podziękowanie. Pani dyrektor Dorota Hanas, zwracając się do gościa, złożyła podziękowanie. Podkreśliła rolę i znaczenie przekazywania najmłodszym uczniom ważnych treści historycznych.

Pani wicedyrektor Maria Graczyk w serdeczny sposób podziękowała zarówno Pani Elżbiecie Kurbiel jak i organizatorce spotkania Pani Grażynie Garnczarek.

Pani Ela opuszczała naszą szkołę z widocznym wzruszeniem. Życzymy jej dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Opracowanie: Grażyna Garnczarek

ZDJĘCIA