,,ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO'' (2)

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Grażyna Garnczarek

  W dniu 11 kwietnia 2018 r. odbył się w naszej szkole II GMINNY KONKURS O ZDROWIU DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ pod nazwą ,,ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO". W konkursie wzięły udział 4 drużyny z Gminy Pątnów: PSP SPSK im. św. Stanisława Kostki w Bieńcu, PSP w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, PSP w ZSS im.Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym i PSP w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Pani mgr Małgorzata Komar, Pani mgr Katarzyna Okoń i Pani mgr Maria Graczyk.

 

Na początku wszystkich obecnych powitała Pani dyr Dorota Hanas podkreślając rolę zdrowego stylu życia. Następnie prowadząca konkurs Pani mgr Grażyna Garnczarek przypomniała wszystkim uczestnikom konkurencje i zadania konkursowe:

1. Przedstawienie przez drużynę hasła promującego zdrowie.

2. Rozwiązywanie zagadek o zdrowiu i zdrowym stylu życia.

3. Prezentacja zestawu ćwiczeń porannych ( czas trwania ok. 3 min )

4. Pytania dla każdego członka drużyny.

5. Prezentacja piosenek - każda drużyna wg ustalonej kolejności śpiewa jedną piosenkę o tematyce zdrowotnej.

6. Wykonanie zdrowej sałatki owocowej.

Prowadząca konkurs przypomniała także, iż o wyniku konkursu decyduje suma zdobytych punktów przez drużynę.

Wszystkie drużyny z wielkim zaangażowaniem i widocznym zadowoleniem przystępowały do kolejnych zadań konkursowych.Wiele radości sprawiło uczniom prezentowanie hasła promującego zdrowie, wykonywanie ćwiczeń porannych oraz śpiew piosenek o tematyce zdrowotnej. Skupienie uwagi widoczne było podczas rozwiązywania zagadek i pytań dla każdego uczestnika. Niewątpliwie była to okazja do wykazania się wiedzą dotyczącą zdrowia i zdrowego odżywiania. Najwięcej pozytywnych emocji wywołało ostatnie zadanie konkursowe, a mianowicie wykonanie sałatki owocowej.               Wszystkie drużyny miały możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i  umiejętności.                                                          Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Końcowy werdykt był następujący:

I  miejsce zdobyła drużyna z PSP w Pątnowie

II  miejsce - PSP w Załęczu Małym

III  miejsce - PSP SPSK w Bieńcu i PSP w Dzietrznikach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, a szkoły pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy konkursu nie kryją zadowolenia, gdyż stworzona została sytuacja do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej, a jednocześnie widoczna była dziecięca radość i satysfakcja z posiadanych umiejętności.

Dyrekcja szkoły i odpowiedzialni nauczyciele: Grażyna Garnczarek i Izabela Grondys składają gorące podziękowania opiekunom drużyn za przygotowanie uczniów do konkursu.                                                                                                                                                                                                                     Opracowanie:

                                                                                                                  Grażyna  Garnczarek

ZDJĘCIA

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 ,,ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO'' (2). Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free