KONKURS PLASTYCZNY

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Elżbieta Pęcherz

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MATRIX: REAKTYWACJA-REKOLEKCJE” 

 1. Cele: Promowanie postawy chrześcijańskiej i zachęcanie uczniów do udziału w rekolekcjach.

 2. Uczestnicy: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- klasy IV – VI

- klasy VII oraz II i III Gim

 

3. Warunki uczestnictwa :

 - uczniowie podpisują deklaracje o autentyczności i samodzielności pracy

- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych

- prace wykonane farbami plakatowymi na papierze w formacie A3

- uczestnik wykonuje jedną pracę w formie plakatu reklamującego szkolne rekolekcje

- na plakacie widnieje hasło reklamowe zachęcające rówieśników do uczestnictwa

  w rekolekcjach

- prace wykonane niezgodnie z założeniami konkursu nie będą oceniane

- prace z hasłami reklamowymi z Internetu są plagiatami podlegają dyskwalifikacji

- każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę.

Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie i czytelnie.

4. Terminy składania prac: od 5 lutego do 2 marca 2018 r.

- ogłoszenie wyników 15 marca 2018 r.

- wszystkie plakaty składamy u Pani Kingi Świegot

- prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów konkursu

- prace będą oceniane pod kątem estetyki, wartości artystycznej oraz pomysłowości hasła

- wszystkie plakaty przekazywane są organizatorom na własność i mogą je wykorzystać do dalszej

prezentacji pozostałym uczniom szkoły lub w Parafii pw. Świętego Jana Ewangelisty w Pątnowie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Kinga Świegot

 

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 KONKURS PLASTYCZNY. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free