OTWARCIE EKOPRACOWNI

Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia Szkoła Podstawowa Pątnów
Opublikowano Mariola Piotrowska


 

08 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej EKOPRACOWNI, której wyposażenie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 29700 zł

Z tej okazji uczniowie klasy VII A przygotowali dla zaproszonych gości prezentację multimedialną. Tematyka tego spotkania związana była z WODĄ, ponieważ w nowej ekopracowni będzie realizowany program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „Kropla życia”. Młodzież przypomniała wszystkim zgromadzonym, że stan czystości wód zależy w dużej mierze od naszego postępowania oraz udzieliła ważnych porad, jak racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi w gospodarstwie domowym. Uczniowie obserwowali pod mikroskopem bakterie wody silnie zanieczyszczonej oraz wykonali doświadczenie chemiczne, polegające na badaniu wody pod względem stężenia azotanów. W tym celu wykorzystali nowe pomoce dydaktyczne oraz nowoczesnej jakości sprzęt multimedialny.

Więcej

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 OTWARCIE EKOPRACOWNI. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free