Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (...) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych.” 

Julian Radziewicz

 

Czym jest samorząd szkolny ?

Samorząd szkolny to organizacja, do której należy wspólnota uczniów danej placówki oświatowej. Funkcjonuje w oparciu o system demokratyczny.

Jego główne zadanie to przede wszystkim reprezentowanie uczniów w stosunku do nauczycieli, rady rodziców i innych pracowników szkoły.

Uprawnienia samorządu szkolnego zostały zawarte w art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Są to następujące prawa:

  • reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów
  • realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) jest dozwolona pod warunkiem, że nie "cierpi" na tym wypełnianie szkolnych obowiązków
  • prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy
  • podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją
  • wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli
  • możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

 

Nagrody rozdane

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Kinga Świegot

W minionych miesiącach odbyły się dwa konkursy wiedzy biblijnej. Laureatom w dwóch kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum rozdano nagrody. 

Konkurs Wiedzy Biblijnej szkoła podstawowa:

I miejsce Anna Pęcherz

II miejsce Alicja Kotowska

III miejsce Nadia Zając

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej szkół gimnazjalnych:

I miejsce Zuzanna Bartos

II miejsce Julia Kula oraz Natalia Kula

III miejsce Aleksandra Konieczna

Świąteczne życzenia

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Grażyna Garnczarek

      Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2019 roku

                                   życzy Mały Samorząd Uczniowski z opiekunem

ZDJĘCIA

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Kinga Świegot

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Szanownej Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, Nauczycielom, oraz Pracownikom Szkoły. Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień, abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami. 

Samorząd Uczniowski 

Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Kinga Świegot

Uroczystą akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowaliśmy swoim nauczycielom za trud włożony w ich codzienną pracę pedagogiczną.

W specjalnie przygotowanej
na tę okazję akademii, z wyjątkowym montażem słowno-muzycznym, laurkami pokazaliśmy jak wdzięczni jesteśmy serce włożone w nauczanie.

W uroczystościach udział wzięła Dyrekcja Szkoły, Rady Pedagogiczna, pracownicy szkoły oraz uczniowie. 

 

Życzenia dla seniorów

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano A.Maryniak-Stanek

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Samorząd Uczniowski SP. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free