Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (...) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych.” 

Julian Radziewicz

 

Czym jest samorząd szkolny ?

Samorząd szkolny to organizacja, do której należy wspólnota uczniów danej placówki oświatowej. Funkcjonuje w oparciu o system demokratyczny.

Jego główne zadanie to przede wszystkim reprezentowanie uczniów w stosunku do nauczycieli, rady rodziców i innych pracowników szkoły.

Uprawnienia samorządu szkolnego zostały zawarte w art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Są to następujące prawa:

  • reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów
  • realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) jest dozwolona pod warunkiem, że nie "cierpi" na tym wypełnianie szkolnych obowiązków
  • prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy
  • podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją
  • wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli
  • możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

 

Życzenia dla seniorów

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano A.Maryniak-Stanek

WIOSNA ach to Ty....

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Marlena Wcisło

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało, wiosna ach to Ty...”

Czytaj więcej: WIOSNA ach to Ty....

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Marlena Wcisło

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

za pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski działa w następującym składzie:

Opiekun -p. Marlena Wcisło
1. Przewodniczący – Zuzia Ciupa kl. VI
2. Zastępca – Paulina Bąk kl. VI
3.
Skarbnik – Stanisław Kolman kl. VI

Czytaj więcej: Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Samorząd Uczniowski SP. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free