Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (...) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych.” 

Julian Radziewicz

 

Czym jest samorząd szkolny ?

Samorząd szkolny to organizacja, do której należy wspólnota uczniów danej placówki oświatowej. Funkcjonuje w oparciu o system demokratyczny.

Jego główne zadanie to przede wszystkim reprezentowanie uczniów w stosunku do nauczycieli, rady rodziców i innych pracowników szkoły.

Uprawnienia samorządu szkolnego zostały zawarte w art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Są to następujące prawa:

  • reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów
  • realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) jest dozwolona pod warunkiem, że nie "cierpi" na tym wypełnianie szkolnych obowiązków
  • prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy
  • podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją
  • wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli
  • możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

 

Pierwszy Dzień Wiosny 2018

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Opublikowano Paulina Jurczyńska

Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisują się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. Także i w tym roku Samorząd Uczniowski zorganizował obchody tego dnia. Głównym celem imprezy była przede wszystkim integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów do wagarów, by Pierwszy Dzień Wiosny nie był postrzegany tylko jako Dzień Wagarowicza.

Czytaj więcej: Pierwszy Dzień Wiosny 2018

8 Kobiet na 8 Marca

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Opublikowano Paulina Jurczyńska

8 marca 2018 roku z okazji Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski zorganizował plebiscyt "8 Kobiet na 8 Marca".

 

Tym razem głos zabrała męska część naszej szkoły.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Czytaj więcej: 8 Kobiet na 8 Marca

Światowy Dzień Życzliwości

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Opublikowano Paulina Jurczyńska

21 listopada 2017 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości. 

Czytaj więcej: Światowy Dzień Życzliwości

Mikołajkowe Szaleństwo

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Opublikowano Paulina Jurczyńska

Tradycyjnie 6 grudnia świętowaliśmy Mikołajki Znalezione obrazy dla zapytania santa emoticon.

Czytaj więcej: Mikołajkowe Szaleństwo

Wycieczka Zakopane-Kraków

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski Gimnazjum
Opublikowano Paulina Jurczyńska

W dniach 12-13 października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyła się wycieczka do Zakopanego i Krakowa.

Czytaj więcej: Wycieczka Zakopane-Kraków

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free